Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi
Prof. Dr. İhsan Karadoğan Programı (Erişkin Hematoloji) Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji) Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Programı (Sözlü Bildiriler)12 Aralik 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

08.45 - 08.50 Açılış Konuşmaları
1. OTURUM – Hemofili-1 Oturum Başkanı: Bulent Zulfikar
09.00 - 09.15 Hemofililer Tedavisi Funda Küpesiz
09.15 - 09.30 Hemofililerde Profilaksi Yaklaşımları Tedavisi Şebnem Önen Göktepe
09.30 - 09.45 İnhibitörlü Hastanın Tedavisi İbrahim Eker
09.45 - 10.00 Inhibitör Tayin Yöntemleri ve Lupus Antikoagülanı Saptanması Mustafa Cemaloglu
10.00 - 10.10
ARA
2. OTURUM – Hemofili-2 Oturum Başkanı: Kaan Kavakli
10.10 - 10.25 Edinsel Hemofili Defne Ay Tuncel
10.25 - 10.40 Nadir görülen faktör eksiklikleri tanı ve tedavisi Begüm Koç
10.40 - 10.55 Afibrinojenemi ve hipofibrinojenemi tanı ve tedavi yaklaşımları Nurettin Okur
10.55 - 11.10 Von Willebrand Hastalığı: Verilerin ışığında tanı ve tedavi Funda Tekkesin
11.10 - 11.20
ARA
11.20 - 11.50
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU - Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Olgularına Genç Bakış
Oturum Baskani: Mehmet Turgut Konusmacilar Sude Hatun Aktimur - Hasan Mücahit Özbaş
11.50 - 12.00
ARA
12.00 - 12.30
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 1 - Oturum Baskani : Elif Birtaş Atesoglu
12.30 - 12.40
ARA
12:40 - 13:10
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 2 - Oturum Baskani: Birgul Onec
13.10 - 13.20
ARA
3. OTURUM - Hemolitik Anemiler Oturum Başkanı: Bulent Antmen
13.20 - 13.35 Hemolitik anemiler Enver Yaya
13.35 - 13.50 Mikroanjiopatik hemolitik anemiler Kamuran Karaman
13.50 - 14.05 Hemogramın değerlendirilmesi Kahraman Öncel
14.05 - 14.20 Hemolitik anemilerde klinik ve laboratuvar bulgularına genel bakış Gizem Cilsaat
14.20 - 14.30
ARA
4. OTURUM - Hemostaz Oturum Başkanı: Alphan Kupesiz
14.30 - 14.45 Hemostaza genel bakış yeni ne var? Mehmet Fatih Orhan
14.45 - 15.00 Hemostazda Laboratuvar ve Testlerin Değerlendirilmesi Şefika Akyol
15.00 - 15.15 Fibrinolitik sistem Antifibrinolitik İlaçlar? Sirma Karamercan
15.15 - 15.30 Antikoagülanlar ve Yönetimi Özgü Hançerli
15.30 - 15.40
ARA
15.40 - 16.10
NOVARTIS UYDU SEMPOZYUMU - Beşinci Yılında JAKAVI ile MF Tedavisi
Oturum Baskani Zahit Bolaman: Konusmaci: Gülsüm Akgün Çağlayan
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 3 - Oturum Baskani: Şehmus Ertop
16.50 - 17.00
ARA
5. OTURUM - Tromboz Oturum Başkanı: Can Balkan
17.00 - 17.15 Tromboz? (venöz ve arteryal) Tubanur Tahtakesen Biçer
17.15 - 17.30 Hiperkoagülabiliteye Genel Yaklaşım Risk Değerlendirmesi? Banu Turhan
17.30 - 17.45 Trombozda profilaksi ve Tedavi, Antitrombositik İlaçlar Sibel Akpinar Tekgnuduz
17.45 - 18.00 Kanamalı hastaya yaklaşım? Deniz Kızmazoğlu
18.00 - 18.10
ARA
6. OTURUM - Hemostaz Oturum Başkanı: Namik Ozbek
18.10 - 18.25 Trombositopenili Hastaya Yaklaşım? Işık Odamanal
18.25 - 18.40 Trombosit Fonksiyon Bozuklukları? Özlem Terzi Duman
18.40 - 18.55 İmmün Trombositopenik Purpura Neslihan Karakurt
18.55 - 19.10 Sepsis ve Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma tanı takip ve tedavisi? Nilgün Eroğlu

13 Aralik 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

7. OTURUM - Nötrofil İlişkili Hastalıklar Oturum Başkanı: Mehmet Ertem
09.00 - 09.15 Nötropenik çocuk hastaya yaklaşım Seli Yakarışık
09.15 - 09.30 Nötrofil fonksiyon bozuklukları Hüseyin Avni Solgun
09.30 - 09.45 Hangi hematolojik hastalarda immün yetmezlik araştıralım Ayşer Simşek
09.45 - 10.00 Febril nötropenide yeni ne var Sema Buyukkapu Bay
10.00 - 10.10
ARA
8. OTURUM – Hemoglobinopatiler -1 Oturum Başkanı: Zeynep Karakaş
10.10 - 10.25 talasemi major tanı ve algoritması Utku Aygüneş
10.25 - 10.40 talasemi intermedia tanı ve tedavisi Ibrahim Kartal
10.40 - 10.55 talasemi minor takibi Zeliha Güzel Küçük
10.55 - 11.45
ARA
11.45 - 12.15
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 4 - Oturum Baskani: Sinan Dal
12.15 - 12.25
ARA
12.25 - 12.55
ALI RAIF ILAC UYDU SEMPOZYUMU Kan Transfüzyonu, Demir Yükü ve KİT ilişkisi
Oturum Başkanı: Namık Yaşar Özbek Konuşmacı: Alphan Küpesiz
12.55 - 13.05
ARA
9. OTURUM - Hemoglobinopatiler 2 Oturum Başkanı: Yurdanur Kilinc
13.05 - 13.20 talasemi de demir birikimi ve şelasyon uygulamaları Gizem Ersoy
13.20 - 13.35 talasemi de enfeksiyonlar ve aşı uygulamaları Mehtap Ertekin
13.35 - 13.50 talasemide büyüme bozukluklukları ve endokrin komplikasyonlara yaklaşım Hilal Akbaş
13.50 - 14.05 talasemi de kardiyak komplikasyonlar Gürcan Dikme
14.05 - 14.20 talasemi de karaciğer komplikasyonları Buket Kara
14.20 - 14.30
ARA
10. OTURUM - Hemoglobinopatiler 3 Oturum Başkanı: Akif Yesilipek
14.30 - 14.45 talasemi de akraba içi transplantasyon uygulamaları Fatma Demir
14.45 - 15.00 talasemi deakraba dışı ve haploidentik transplantasyon uygulamaları Ebru Yılmaz
15.00 - 15.15 talasemi de gen nakli uygulamaları Firdevs Aydin
15.30 - 15.40
ARA
15.40 - 16.10
BMS UYDU SEMPOZYUMU - İmmunoterapiler ve Opdivo'da Artan Türkiye Deneyimlerimiz
Oturum Başkanı: Birol Güvenç - Mustafa Çetiner Konusmaci: Ayse Tülin Tuğlular
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 5 - Oturum Baskani: Güven Çetin
16.50 - 17.00
ARA
11. OTURUM – SCA 1 Oturum Başkanı: Hale Oren
17.00 - 17.15 sca fizyopatogenez, klinik ve tanı Nihal Boz
17.15 - 17.30 sca da krizler ve yönetimi, opioid kullanımı ve madde bağımlılığı? Metin Çil
17.30 - 17.45 SCA dışı oraklaşma sendromları Meriç Esen Şimşek Mullaoğlu
17.45 - 17.55
ARA
12. OTURUM - SCA 2 Oturum Başkanı: Davut Albayrak
17.55 - 18.10 sca da transfüzyon? Nihal Karadaş
18.10 - 18.25 sca da yeni nesil tedavi ajanları? Sultan Aydın Köker
18.25 - 18.40 sca ve kemik iliği transplantasyonu? Burcu Akıncı
18.40 - 18.55 sca da gen nakli uygulamaları Dilek Ece

14 Aralik 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

13. OTURUM - Genel Hematoloji Oturum Başkanı: Elif Guler Ince
09.00 - 09.15 Demir metabolizması Esra Aslantaş
09.15 - 09.30 eritrosit bozukluklarında temel tanısal algoritmalar Elif Habibe Aktekin
09.30 - 09.45 lökosit bozukluklarında temel tanısal algoritmalar Alper Ozcan
09.45 - 10.00 trombosit bozukluklarında temel tanısal algoritmalar Yurday Oncül
10.00 - 10.10
ARA
14. OTURUM - Kemik Iliği Yetmezlikleri Oturum Başkanı: Fatma Gümrük
10.10 - 10.25 aplastik ve tedavi yaklaşımları Eda Balkaya
10.25 - 10.40 FAA Esra Pekpak
10.40 - 10.55 Diğer yapısal kemik iliği yetmezlikleri Hadi Geylani
10.55 - 11.10 PNH tanı ve tedavisi Yeter Düzenli Kar
11.10 - 11.25 Kemik Iligi Yetmezliklerinde Kok Hucre Nakli Basak Adakli Aksoy
11.25 - 11.35
ARA
11.35 - 12.05
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 6 - Oturum Baskani: Ozgur Mehtap
12.05 - 12.15
ARA
12.15 - 12.45
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 7 - Oturum Baskani: Ozan Salim
12.45 - 12.55
ARA
12:55 - 13:25
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 8 - Oturum Baskani: Hilmi Dogu
13.25 - 13.35
ARA
15. OTURUM - ALL Oturum Başkanı: TBA
13.35 - 13.50 ALL de güncel kemoterapiler ve sonuçları Hasan Fatih Cakmakli
13.50 - 14.05 ALL de kök hücre nakli Banu Oflaz Sozmen
14.05 - 14.20 ALL de hücresel tedaviler Koray Yalçın
14.20 - 14.30
ARA
16. OTURUM – Miyeloproliferatif Hastalıklar Oturum Başkanı: Sema Anak
14.30 - 14.45 MDS tedavisinde gelişmeler Burcu Tufan Tas
14.45 - 15.00 Hipereozinofilik sendromlar Ulku Miray Yildirim
15.00 - 15.15 Çocuk hastada KML yönetimi Fikret Asarcıklı
15.15 - 15.30 JMML yönetimi Ayşe Ceyda Oren
15.30 - 15.40
ARA
15.40 - 16.10
NOVARTIS UYDU SEMPOZYUMU - Güncel Kılavuzlar Işığında İTP Tedavisine Yaklaşım ve Revolade Vaka Deneyimi
Oturum Baskani: Gül İlhan Konusmaci: Hasan Mücahit Özbaş
16.10 - 16.20
ARA
17. OTURUM - Lenfomalar Oturum Başkanı: Atila Tanyeli
16.20 - 16.35 Hodgkin lenfoma tedavisinde yenilikler Hatice Mine Cakmak
16.35 - 16.50 NHL da yeni ne var Hamiyet Hekimci Özdemir
16.50 - 17.05 Lenfomalarda kök hücre nakli Nurşah Eker
17.05 - 17.20 PTLH Tuba Eren
17.20 - 17.30
ARA
18. OTURUM – Histiyositozlar Oturum Başkanı: Sinan Akbayram
17.30 - 17.45 HLH Ömer Doğru
17.45 - 18.00 MAS tanı ve tedavisi Emel Şenay
18.00 - 18.15 LCH Banu Ince
18.15 - 18.30 HLH/LCH de kök hücre nakli Ezgi Pasli Uysalol
18.30 - 18.40
ARA
19. OTURUM - Anemiler Oturum Başkanı: Ahmet Faik Oner
18.40 - 18.55 B12 eksikliği klinik ve laboratuvar bulguları, tanı ve tedavi uygulamaları ? Hatice Erkol
18.55 - 19.10 Folik asit eksikliği klinik ve laboratuvar tanı ve tedavi yaklaşımları Duygu Yildirgan
19.10 - 19.25 Çocuklarda kronik hastalık anemisi Yasin Yilmaz
19.25 - 19.40 dirençli demir eksikliği anemisi Tayyibe Sever

15 Aralik 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 1

15.30 - 16.10
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 9 - Oturum Baskani: Fatih Erbey
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 10 - Oturum Baskani: Barbaros Karagun
16.50 - 17.00
ARA
21. OTURUM – KIT Uygulamaları Oturum Başkanı: Savas Kansoy
17.00 - 17.15 VOD/SOS klavuzlar yeni ne diyor Barbaros Şahin Karagün
17.15 - 17.30 Transplant ilişkili mikroanjiopati Ozgur Carti
17.30 - 17.45 akut dönem akciğer komplikasyonları Selime Aydogdu
17.45 - 18.00 Engrafman yetmezliği tanı ve yönetimi Zuhal Onder Sivis
18.00 - 18.10
ARA
24. OTURUM - KIT Sonrasi Immunite Oturum Başkanı: Funda Cipe
18.10 - 18.25 HSCT sonrası immün yapılanma Gurcan Dikme
18.25 - 18.40 HSCT sonrası aşı uygulamaları Veysel Gok
18.40 - 18.55 Kan Grup Antijenleri ve Antikorlari, Kan Gruplamada Yasanan Sorunlar Cagri Coskun
18.55 - 19.10 Transfuzyon Endikasyonlari ve Komplikasyonlari Sultan Okur Acar

15 Aralik 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 2

15.30 - 16.10
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 9 - Oturum Baskani: Fatih Erbey
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 10 - Oturum Baskani: Barbaros Karagun
16.50 - 17.00
ARA
22. OTURUM – Akut GVHD Oturum Başkanı: Musa Karakukcu
17.00 - 17.15 akut GVHH Yontem Yaman
17.15 - 17.30 aGVHH da farmakolojik tedavi Gulcihan Ozek
17.30 - 17.45 aGVHH da Non-Farmakolojik Tedavi Mediha Akcan
18.00 - 18.10
ARA
25. OTURUM - AML Oturum Başkanı: İbrahim Bayram
18.10 - 18.25 AML tedavisinde güncel tedaviler ve sonuçları Ayse Ozkan
18.25 - 18.40 AML de kök hücre nakli Cengiz Bayram
18.40 - 18.55 AML de hücresel tedaviler Koray Yalcin

15 Aralik 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

15.30 - 16.10
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 9 - Oturum Baskani: Fatih Erbey
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SOZLU BILDIRI SUNUM OTURUMU 10 - Oturum Baskani: Barbaros Karagun
16.50 - 17.00
ARA
23. OTURUM - Kronik GVHD Oturum Başkanı: Gulyuz Ozturk
17.00 - 17.15 Kronik GVHH Melek Erdem
17.15 - 17.30 Kronik GVHH Oral Tutulum Nathaniel Simon Treister
17.30 - 17.45 Geç dönem akciğer komplikasyonları Ozlem Arman Bilir
17.45 - 18.00 Kronik GVHH farmakolojik tedavi Melek Isik