Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi


Değerli Meslektaşlarımız,

Bu yıla kadar Çukurova Hematoloji Günleri adı altında düzenlenen toplantımızın on dördüncüsü konsept değişikliği sebebiyle Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi, pandemi sebebiyle de sanal formatta 12-15 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Toplantı konseptimiz hem erişkin hem de pediatrik Hematoloji konularını detaylı bir şekilde ele alarak klasik toplantı modellerinden farklı bir yapı ortaya koymaktadır. Bunun yanında toplantı formatı konuşmacı olarak genç meslektaşlarımızın ön planda olacakları şekilde konu anlatımları ve olgu sunumları üzerine oturtulmuştur. Değerli hocalarımız da onlara kendi tecrübeleri ve olgunlukları ile yol göstermektedir. Bu sayede geleceğin konuşmacılarını yetiştirmek gibi bir misyon edinmenin yanında, mesleğe yeni adım atmış genç arkadaşlarımıza da mezuniyet sonrası eğitimleri için bir kaynak yaratacak olmanın da sevincini yaşamaktayız.

Toplantının bir diğer öne çıkan yönü de, bölge hekimlerinin değişik tedaviler hakkında bilgi alışverişi yaparak tedavilerini karşılaştırma şansına sahip olmalarıdır.

Yeni konseptinin yanında maalesef artık hayatımızın bir parçası durumuna gelen pandemi ile yasamayı öğrenmemiz gerektiği gerçekliği ile birlikte hayatımıza giren sanal toplantılara da farklı bir yaklaşım getireceğine inandığımız formatı ile kongremizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Teşekkürler.


Dr. Birol GÜVENÇ
Eş Başkan

Dr. Serdar Bedii OMAY
Eş Başkan

Dr. Şehmus ERTOP
Genel Sekreter