Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi

Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Birol Güvenç (HUD Eş Başkanı)

Prof. Dr. Serdar Bedii Omay (HUD Eş Başkanı)

Prof. Dr. Şehmus Ertop (HUD Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Ali Ünal ( HUD Yonetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Oktay Bilgir ( HUD Yonetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Orhan Ayyıldız ( HUD Yonetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık ( HUD Yonetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Şule Menziletoğlu Yıldız

Bilimsel Komite

Prof. Dr. Birol Güvenç (Erişkin Hematoloji)

Prof. Dr. Şehmus Ertop (Erişkin Hematoloji)

Doç. Dr. Fatih Erbey (Pediatrik Hematoloji)

Öğr. Gör. Dr. Barbaros Karagün (Pediatrik Hematoloji)