Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi
Prof. Dr. İhsan Karadoğan Programı (Erişkin Hematoloji) Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji) Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Programı (Sözlü Bildiriler)12 Aralık 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

08.45 - 08.50 Açılış Konuşmaları
1. OTURUM – Hemofili-1 Oturum Başkanı: Bülent Zülfikar
09.00 - 09.15 Hemofililer Tedavisi Funda Küpesiz
09.15 - 09.30 Hemofililerde Profilaksi Yaklaşımları Tedavisi Şebnem Önen Göktepe
09.30 - 09.45 İnhibitörlü Hastanın Tedavisi İbrahim Eker
09.45 - 10.00 Inhibitör Tayin Yöntemleri ve Lupus Antikoagülanı Saptanması Mustafa Cemaloğlu
10.00 - 10.10
ARA
2. OTURUM – Hemofili-2 Oturum Başkanı: Kaan Kavaklı
10.10 - 10.25 Edinsel Hemofili Defne Ay Tuncel
10.25 - 10.40 Nadir Görülen Faktör Eksiklikleri Tanı ve Tedavisi Begüm Koç
10.40 - 10.55 Afibrinojenemi ve Hipofibrinojenemi Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Nurettin Okur
10.55 - 11.10 Von Willebrand Hastalığı: Verilerin Işığında Tanı ve Tedavi Funda Tekkeşin
11.10 - 11.20
ARA
11.20 - 11.50
AMGEN UYDU SEMPOZYUMU - Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Olgularına Genç Bakış
Oturum Başkanı: Mehmet Turgut - Konuşmacılar Sude Hatun Aktimur - Hasan Mücahit Özbaş
11.50 - 12.00
ARA
12.00 - 12.30
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 1 - Oturum Baskani : Elif Birtaş Ateşoğlu
12.30 - 12.40
ARA
12:40 - 13:10
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 2 - Oturum Başkanı: Birgül Öneç
13.10 - 13.20
ARA
3. OTURUM - Hemolitik Anemiler Oturum Başkanı: Bülent Antmen
13.20 - 13.35 Hemolitik Anemiler Enver Yaya
13.35 - 13.50 Mikroanjiopatik Hemolitik Anemiler Kamuran Karaman
13.50 - 14.05 Hemogramın Değerlendirilmesi Kahraman Öncel
14.05 - 14.20 Hemolitik Anemilerde Klinik ve Laboratuvar Bulgularına Genel Bakış Gizem Çilsaat
14.20 - 14.30
ARA
4. OTURUM - Hemostaz Oturum Başkanı: Alphan Küpesiz
14.30 - 14.45 Hemostaza Genel Bakış Yeni Ne Var? Mehmet Fatih Orhan
14.45 - 15.00 Hemostazda Laboratuvar ve Testlerin Değerlendirilmesi Şefika Akyol
15.00 - 15.15 Fibrinolitik Sistem Antifibrinolitik İlaçlar? Sırma Karamercan
15.15 - 15.30 Antikoagülanlar ve Yönetimi Özgü Hançerli
15.30 - 15.40
ARA
15.40 - 16.10
NOVARTIS UYDU SEMPOZYUMU - Beşinci Yılında JAKAVI ile MF Tedavisi
Oturum Başkanı Zahit Bolaman - Konuşmacı: Gülsüm Akgün Çağlayan
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 3 - Oturum Başkanı: Şehmus Ertop
16.50 - 17.00
ARA
5. OTURUM - Tromboz Oturum Başkanı: Murat Söker
17.00 - 17.15 Tromboz? (Venöz ve Arteryal) Tubanur Tahtakesen Biçer
17.15 - 17.30 Hiperkoagülabiliteye Genel Yaklaşım Risk Değerlendirmesi? Banu Turhan
17.30 - 17.45 Trombozda Profilaksi ve Tedavi, Antitrombositik İlaçlar Sibel Akpınar Tekgündüz
17.45 - 18.00 Kanamalı Hastaya Yaklaşım? Deniz Kızmazoğlu
18.00 - 18.10
ARA
6. OTURUM - Hemostaz Oturum Başkanı: Namık Özbek
18.10 - 18.25 Trombositopenili Hastaya Yaklaşım? Işık Odamanal
18.25 - 18.40 Trombosit Fonksiyon Bozuklukları? Özlem Terzi Duman
18.40 - 18.55 İmmün Trombositopenik Purpura Neslihan Karakurt
18.55 - 19.10 Sepsis ve Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma Tanı Takip ve Tedavisi? Nilgün Eroğlu

13 Aralık 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

7. OTURUM - Nötrofil İlişkili Hastalıklar Oturum Başkanı: Mehmet Ertem
09.00 - 09.15 Nötropenik Çocuk Hastaya Yaklaşım Selin Yakarışık
09.15 - 09.30 Nötrofil Fonksiyon Bozuklukları Hüseyin Avni Solgun
09.30 - 09.45 Hangi Hematolojik Hastalarda İmmün Yetmezlik Araştıralım Ayşer Simşek
09.45 - 10.00 Febril Nötropenide Yeni Ne Var Sema Büyükkapu Bay
10.00 - 10.10
ARA
8. OTURUM – Hemoglobinopatiler -1 Oturum Başkanı: Zeynep Karakaş
10.10 - 10.25 Talasemi Major Tanı ve Algoritması Utku Aygüneş
10.25 - 10.40 Talasemi İntermedia Tanı ve Tedavisi İbrahim Kartal
10.40 - 10.55 Talasemi Minor Takibi Zeliha Güzelküçük
10.55 - 11.45
ARA
11.45 - 12.15
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 4 - Oturum Başkanı: Sinan Dal
12.15 - 12.25
ARA
12.25 - 12.55
ALI RAIF ILAC UYDU SEMPOZYUMU Kan Transfüzyonu, Demir Yükü ve KİT ilişkisi
Oturum Başkanı: Namık Yaşar Özbek Konuşmacı: Alphan Küpesiz
12.55 - 13.05
ARA
9. OTURUM - Hemoglobinopatiler 2 Oturum Başkanı: Yurdanur Kılınç
13.05 - 13.20 Talasemi de Demir Birikimi ve Şelasyon Uygulamaları Gizem Ersoy
13.20 - 13.35 Talasemi de Enfeksiyonlar ve Aşı Uygulamaları Mehtap Ertekin
13.35 - 13.50 Talasemide Büyüme Bozukluklukları ve Endokrin Komplikasyonlara Yaklaşım Hilal Akbaş
13.50 - 14.05 Talasemi de Kardiyak Komplikasyonlar Gürcan Dikme
14.05 - 14.20 Talasemi de Karaciğer Komplikasyonları Buket Kara
14.20 - 14.30
ARA
10. OTURUM - Hemoglobinopatiler 3 Oturum Başkanı: Akif Yeşilipek
14.30 - 14.45 Talasemi de Akraba İçi Transplantasyon Uygulamaları Fatma Demir
14.45 - 15.00 Talasemi de Akraba Dışı ve Haploidentik Transplantasyon Uuygulamaları Ebru Yılmaz
15.00 - 15.15 Talasemi de Gen Nakli Uuygulamaları Firdevs Aydin
15.30 - 15.40
ARA
15.40 - 16.10
BMS UYDU SEMPOZYUMU - İmmunoterapiler ve Opdivo'da Artan Türkiye Deneyimlerimiz
Oturum Başkanı: Birol Güvenç - Mustafa Çetiner Konuşmacı: Ayşe Tülin Tuğlular
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 5 - Oturum Başkanı: Güven Çetin
16.50 - 17.00
ARA
11. OTURUM – SCA 1 Oturum Başkanı: Hale Ören
17.00 - 17.15 Sca Fizyopatogenez, Klinik ve Tanı Nihal Boz
17.15 - 17.30 Sca da Krizler ve Yönetimi, Opioid Kullanımı ve Madde Bağımlılığı? Metin Çil
17.30 - 17.45 SCA Dışı Oraklaşma Sendromları Meriç Esen Şimşek Mullaoğlu
17.45 - 17.55
ARA
12. OTURUM - SCA 2 Oturum Başkanı: Davut Albayrak
17.55 - 18.10 Sca da Transfüzyon? Nihal Karadaş
18.10 - 18.25 Sca da Yeni Nesil Tedavi Ajanları? Sultan Aydın Köker
18.25 - 18.40 Sca ve Kemik İliği Transplantasyonu? Burcu Akıncı
18.40 - 18.55 Sca da Gen Nakli Uygulamaları Dilek Ece

14 Aralık 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

13. OTURUM - Genel Hematoloji Oturum Başkanı: Elif Güler İnce
09.00 - 09.15 Demir Metabolizması Esra Aslantaş
09.15 - 09.30 Eritrosit Bozukluklarında Temel Tanısal Algoritmalar Elif Habibe Aktekin
09.30 - 09.45 Lökosit Bozukluklarında Temel Tanısal Algoritmalar Alper Özcan
09.45 - 10.00 Trombosit Bozukluklarında Temel Tanısal Algoritmalar Yurday Öncül
10.00 - 10.10
ARA
14. OTURUM - Kemik Iliği Yetmezlikleri Oturum Başkanı: Fatma Gümrük
10.10 - 10.25 Aplastik ve Tedavi Yaklaşımları Eda Balkaya
10.25 - 10.40 FAA Esra Pekpak
10.40 - 10.55 Diğer Yapısal Kemik İliği Yetmezlikleri Hadi Geylani
10.55 - 11.10 PNH Tanı ve Tedavisi Yeter Düzenli Kar
11.10 - 11.25 Kemik İligi Yetmezliklerinde Kök Hücre Nakli Başak Adaklı Aksoy
11.25 - 11.35
ARA
11.35 - 12.05
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 6 - Oturum Başkanı: Özgür Mehtap
12.05 - 12.15
ARA
12.15 - 12.45
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 7 - Oturum Başkanı: Ozan Salim
12.45 - 12.55
ARA
12:55 - 13:25
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 8 - Oturum Başkanı: Hilmi Doğu
13.25 - 13.35
ARA
15. OTURUM - ALL Oturum Başkanı: Adalet Meral Güneş
13.35 - 13.50 ALL de Güncel Kemoterapiler ve Sonuçları Hasan Fatih Çakmaklı
14.05 - 14.20 ALL de Hücresel Tedaviler Koray Yalçın
14.20 - 14.30
ARA
16. OTURUM – Miyeloproliferatif Hastalıklar Oturum Başkanı: Sema Anak
14.30 - 14.45 MDS Tedavisinde Gelişmeler Burcu Tufan Taş
14.45 - 15.00 Hipereozinofilik Sendromlar Ülkü Miray Yıldırım
15.00 - 15.15 Çocuk Hastada KML Yönetimi Fikret Asarcıklı
15.15 - 15.30 JMML Yönetimi Ayşe Ceyda Ören
15.30 - 15.40
ARA
15.40 - 16.10
NOVARTIS UYDU SEMPOZYUMU - Güncel Kılavuzlar Işığında İTP Tedavisine Yaklaşım ve Revolade Vaka Deneyimi
Oturum Başkanı: Gül İlhan - Konuşmacı: Hasan Mücahit Özbaş
16.10 - 16.20
ARA
17. OTURUM - Lenfomalar Oturum Başkanı: Atila Tanyeli
16.20 - 16.35 Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Yenilikler Hatice Mine Çakmak
16.35 - 16.50 NHL da Yeni Ne Var Hamiyet Hekimci Özdemir
16.50 - 17.05 Lenfomalarda Kök Hücre Nakli Nurşah Eker
17.05 - 17.20 PTLH Tuba Eren
17.20 - 17.30
ARA
18. OTURUM – Histiyositozlar Oturum Başkanı: Sinan Akbayram
17.30 - 17.45 HLH Ömer Doğru
17.45 - 18.00 MAS Tanı ve Tedavisi Emel Şenay
18.00 - 18.15 LCH Banu İnce
18.15 - 18.30 HLH/LCH de Kök Hücre Nakli Ezgi Paslı Uysalol
18.30 - 18.40
ARA
19. OTURUM - Anemiler Oturum Başkanı: Ahmet Faik Öner
18.40 - 18.55 B12 Eksikliği Klinik ve Laboratuvar Bulguları, Tanı ve Tedavi Uygulamaları ? Hatice Erkol
18.55 - 19.10 Folik Asit Eksikliği Klinik ve Laboratuvar Tanı ve Tedavi Yaklaşımları Duygu Yıldırgan
19.10 - 19.25 Çocuklarda Kronik Hastalık Anemisi Yasin Yılmaz
19.25 - 19.40 Dirençli Demir Eksikliği Anemisi Tayyibe Sever

15 Aralık 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 1

15.30 - 16.10
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 9 - Oturum Başkanı: Fatih Erbey
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 10 - Oturum Başkanı: Barbaros Şahin Karagün
16.50 - 17.00
ARA
21. OTURUM – KIT Uygulamaları Oturum Başkanı: Savaş Kansoy
17.00 - 17.15 VOD/SOS Klavuzlar Yeni Ne Diyor Barbaros Şahin Karagün
17.15 - 17.30 Transplant İlişkili Mikroanjiopati Özgür Cartı
17.30 - 17.45 Akut Dönem Akciğer Komplikasyonları Selime Aydoğdu
17.45 - 18.00 Engrafman Yetmezliği Tanı ve Yönetimi Zühal Önder Siviş
18.00 - 18.10
ARA
24. OTURUM - KIT Sonrasi Immunite Oturum Başkanı: Funda Çipe
18.10 - 18.25 HSCT Sonrası İmmün Yapılanma Gürcan Dikme
18.25 - 18.40 HSCT Sonrası Aşı Uygulamaları Veysel Gök
18.40 - 18.55 Kan Grup Antijenleri ve Antikorlari, Kan Gruplamada Yasanan Sorunlar Çağrı Coşkun
18.55 - 19.10 Transfuzyon Endikasyonlari ve Komplikasyonlari Sultan Okur Acar

15 Aralık 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 2

15.30 - 16.10
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 9 - Oturum Başkanı: Fatih Erbey
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 10 - Oturum Başkanı: Barbaros Şahin Karagün
16.50 - 17.00
ARA
22. OTURUM – Akut GVHD Oturum Başkanı: Musa Karakükcü
17.00 - 17.15 Akut GVHH Yöntem Yaman
17.15 - 17.30 aGVHH da Farmakolojik Tedavi Gülcihan Özek
17.30 - 17.45 aGVHH da Non-Farmakolojik Tedavi Mediha Akcan
17.45 - 18.00 Akut GİS GVHD’de Beslenme Stratejisi Serap Kirkiz Kayalı
18.00 - 18.10
ARA
25. OTURUM - AML Oturum Başkanı: İbrahim Bayram
18.10 - 18.25 AML Tedavisinde Güncel Tedaviler ve Sonuçları Ayşe Özkan
18.25 - 18.40 AML de Kök Hücre Nakli Cengiz Bayram
18.40 - 18.55 AML de Hücresel Tedaviler Koray Yalçın

15 Aralık 2020

Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji)

Salon 3

15.30 - 16.10
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 9 - Oturum Başkanı: Fatih Erbey
16.10 - 16.20
ARA
16.20 - 16.50
SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 10 - Oturum Başkanı: Barbaros Şahin Karagün
16.50 - 17.00
ARA
23. OTURUM - Kronik GVHD Oturum Başkanı: Gülyüz Öztürk
17.00 - 17.15 Kronik GVHH Melek Erdem
17.15 - 17.30 Kronik GVHH Oral Tutulum Nathaniel Simon Treister
17.30 - 17.45 Geç Dönem Akciğer Komplikasyonları Özlem Arman Bilir
17.45 - 18.00 Kronik GVHH Farmakolojik Tedavi Melek Işık