Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi
Prof. Dr. İhsan Karadoğan Programı (Erişkin Hematoloji) Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu Programı (Pediatrik Hematoloji) Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Programı (Sözlü Bildiriler)12 Aralık 2020

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Programı (Sözlü Bildiriler)

12.00 - 12.30 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 1 - Oturum Baskani : Elif Birtaş Ateşoğlu Konuşmacı Bildiri No
12.00 - 12.10 Absiksimab İlişkili Akut Trombositopeni Murat Kaçmaz SB - 1
12.10 - 12.20 ALL L3 Hastasında Uzun Süren Tümör Lizis Yönetimi Sevgi Polat Bağcıer SB - 2
12.20 - 12.30 Dasatinib İlişkili Pulmoner Hipertansiyon: Olgu Sunumu İbrahim Halil Açar SB - 3
12:40 - 13:10 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 2 - Oturum Başkanı: Birgül Öneç
12.50 - 13.00 Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Gelişen Eritrositoz Veysel Berk Güner SB - 5
12.50 - 13.00 Gebelik ve Covid-19 ile Tetiklenen TTP :Olgu Sunumu Lale Aydın Kaynar SB - 6
16.20 - 16.50 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 3 - Oturum Başkanı: Şehmus Ertop
16.20 - 16.30 Rituximaba Yanıtsız Splenik Marjinal Zon Lenfoma Olgusu Ozan Salim SB - 7
16.30 - 16.40 Steroid Dirençli Edinsel Hemofili A: Olgu Sunumu Serhat Çelik SB - 8
16.40 - 16.50 Hematolojik Kanserler Demodex Sıklığını Arttırır Mı? Gül İlhan SB - 9

13 Aralık 2020

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Programı (Sözlü Bildiriler)

12.00 - 12.30 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 4 - Oturum Başkanı: Sinan Dal Konuşmacı Bildiri No
12.00 - 12.10 Hipometile Edici Ajanlara Bağlı Kardiyomyopati Gelişen Myelodisplastik Sendrom Olgusu Mehmet Can Uğur SB - 10
12.10 - 12.20 İfosfamide Bağlı Nörotoksisite: Vaka Takdimi Emine Gültürk SB - 11
12.20 - 12.30 İleri Yaş Relaps/ Refrakter Multiple Myeloma Vakasında Karfilzomib Tedavisi Ahmet Kürşad Güneş SB - 12
16.20 - 16.50 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 5 - Oturum Başkanı: Güven Çetin
16.20 - 16.30 İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü İle İlişkili Anorektal Yerleşimli Plazmablastik Lenfoma Olgusu Yusuf Ulusoy SB - 13
16.30 - 16.40 KLL- Olgu Sunumu Derviş Murat Akkurd SB - 14
16.40 - 16.50 Relaps-Refrakter Akut Myeloid Lösemi Olgu Sunumu Cem Kis SB - 15

14 Aralık 2020

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Programı (Sözlü Bildiriler)

11.20 - 11.50 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 6 - Oturum Başkanı: Özgür Mehtap Konuşmacı Bildiri No
11.20 - 11.30 Lenfoma Tanılı Hastada Gelişen Şilotoraks Yönetimi Şengül Baran Yerlikaya SB - 16
11.30 - 11.40 Multipl Serebral Enfarktlarla Seyreden Trombotik Trombositopenik Purpura : Olgu Sunumu Zeynep Tuğba Güven SB - 17
11.40 - 11.50 Myeloid Sarkom Şeklinde Nüks Eden Akut Myeloid Lösemi Olgusu Cihan Ural SB - 18
12.00 - 12.30 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 7 - Oturum Başkanı: Ozan Salim
12.00 - 12.10 Philadelphia Pozitif Akut Miyeloid Lösemide Azasitidin ve İmatinib Tedavisi Esra Terzi Demirsoy SB - 19
12.10 - 12.20 Primer Myelofibroziste Splenektomi Sonrası Gelişen Trombotik Komplikasyonlar: Vaka Sunumu Elifcan Aladağ SB - 20
12.20 - 12.30 Relaps Kronik Lenfositer Lösemi Vakasında Venetoklaks Monoterapisinin Etkinliği Ece Vural SB - 21
12:40 - 13:10 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 8 - Oturum Başkanı: Hilmi Doğu
12.40 - 12.50 Relaps Refrakter Multiple Myelom Olgusu Abdi İbrahim Sonmez SB - 22
12.50 - 13.00 Yüksek Riskli Multisitemik Hafif Zincir Amiloidosiz Vakımızdaki Tedavi Deneyimimiz Duygu Nurdan Avcı SB - 23
13.00 - 13.10 Grade 3 Trombositopeni ile İzlenen Denovo Yaşlı AML Hastasında Vidaza ve Venetoklaks Kombinasyon Tedavisi: Olgu Sunumu Ümit Yavuz Malkan SB - 24

15 Aralık 2020

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Programı (Sözlü Bildiriler)

15.20 - 16.00 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 9 - Oturum Başkanı: Fatih Erbey Konuşmacı Bildiri No
15.20 - 15.30 Sağkalan Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuk Ve Adölesanlarda Metabolik Sendrom Kriterlerinin Ve Karotis İntima Media Kalınlığının Değerlendirilmesi Şefika Elmas Bozdemir SB - 25
15.30 - 15.40 Sitotoksik Esansiyel Trombositemi tedavisi sonrasında eş zamanlı gelişen Multiple Myelom ve Malign Epitelyal Tümör olgusu Mesut Göçer SB - 26
15.40 - 15.50 Standart Kemoterapilere Dirençli KLL: Olgu Sunumu Vehbi Demircan SB - 27
15.50 - 16.00 Güncel SUT Eşliğinde KLL Tedavisine Sanal Olgular Üzerinde Yaklaşım Alparslan Merdin SB - 28
16.10 - 16.50 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM OTURUMU 10 - Oturum Başkanı: Barbaros Şahin Karagun
16.10 - 16.20 Trombotik Trombositopenik Purpura Vakası Nur Oğuz Davutoğlu SB - 29
16.20 - 16.30 Kompozit Lenfomalı Olgu Kemal Aygün SB - 30
16.30 - 16.40 Şilotoraks Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Hastalık: Waldenström Makroglobulinemisi İstemi Serin SB - 31
16.40 - 16.50 Aplastik Anemi Olgu Sunumu Gülten Korkmaz Akat SB - 32