Hematoloji Uzmanlık Derneği 15. Ulusal Kongresi
00 days
00 hrs
00 mins
00 sec
Programpdf-icon.pn


8 EKİM 2021


14.10-14.20
AÇILIŞ

Serdar Bedii Omay (Hematoloji Uzmanlık Derneği Eş Başkanı)

İbrahim Karayaylalı (Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD Başkanı)

Meryem Tuncel (Çukurova Üniversitesi Rektörü)


OTURUM 1 - HEMOFİLİ
Oturum Başkanları: Orhan Ayyıldız - Vahap Okan
Faktor Tedavisinde Hangi Ürünü Tercih Etmeliyim
14.20-14.40
A- Plazma Kaynakli Ürünler
Bilal Aygün
14.40-15.00
B- Rekombinant Ürünler
Aydan Akdeniz
15.00-15.20
Hemofili Tedavisinde Yeni Faktor ve Faktor Dışı İlaçlarDidar Yanardağ Açık
15.20-15.40
Hemofilife İnhibitör ve İnhibitörlü Hasta Yönetimiİlgen Şaşmaz
15.40-16.00

Tartışma Oturumu: Serdar Bedii Omay


OTURUM 2 - ALL
Oturum Başkanları: Şehmus Ertop
16.00-16.20
2021 yılında Hyper-CVAD: Çıkarılan Dersler ve Yeni Yaklaşımlar
Hüseyin Saffet Beköz
16.20-16.40
ALL'de MRD: Teknikler ve Terapötik Fayda
Volkan Karakuş
16.40-17.00
ALL'de Yeni CAR-T Yapıları
Filiz Yavaşoğlu
17.00-17.20
T-Cell ALL'de Yeni Yaklaşımlar
Ali Eser
17.20-17.40
Tartışma Oturumu: Burhan Turgut
17.40-18.10KAHVE ARASI

OTURUM 3 - MDS

Oturum Başkanları: Emin Kaya - Serdar Bedii Omay

18.10-18.30
Düşük Riskli MDS için Yeni Yaklaşımlar
Şebnem İzmir Güner
18.30-18.50
MDS için Yeni İmmünoterapi Yaklaşımları
Soner Solmaz
18.50-19.10
MDS'de BCL-2 İnhibisyonu
Erman Öztürk
19.10-19.30
Düşük Riskli MDS’de Anemi Yönetimi: Luspatersept MEDALIST Çalışması Güncelleme
Birol Güvenç
19.30-19.50
Tartışma Oturumu: Hasan Kaya


9 EKİM 2021


07.30-08.20
VAKA SUNUMLARI OTURUMU 1
Oturum Başkanları : Salih Aksu-Oktay Bilgir
07.30-07.40
RELAPS AKUT MYELOİD LÖSEMİ : OLGU SUNUMU Derviş Murat Akkurd
07.40-07.50
RELAPS KRONIK LENFOSITIK LÖSEMİ TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU
Abdi İbrahim Halil Sönmez
07.50-08.00
HİDROKSİÜRE KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN DİLDE HİPERPİGMENTASYON OLGU SUNUMU İbrahim Halil Açar
08.00-08.10
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ PEDİATRİK HASTALARDA YOĞUN KEMOTERAPİ SIRASINDA GÖZLENEN AKUT KOMPLİKASYONLAR:TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ülkü Miray Yıldırım

08.10-08.20
HEMATOLOJİDE KULLANILAN HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLERİN ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİLERİN YÖNETİMİ

Esra Topsakal

08.20-08.30
KAHVE ARASI


OTURUM 4 - MM
Oturum Başkanları: Mehmet Turgut - Mehmet Sönmez
08.30-08.50
Amiloidoz için Ön Cephe Tedavisi: Tepki Değerlendirmeleri
Mahmut Yeral
08.50-09.10
Erken Nüks Sıralama Tedavisi: Hangi Üçüzler ve Ne Zaman?
Duygu Nurdan Avcı
09.10-09.30
Üç Sınıf Refrakter Miyelom Tedavisi: Yeni Ajanlar Mustafa Merter
09.30-09.50
Amiloidoz için Kurtarma Tedavisi: Ajanlar ve Anti-Fibril Tedavisi Alpay Yeşilaltay
09.50-10.10
Tartışma Oturumu: Oktay Bilgir

10.10-10.40KAHVE ARASI
10.40-11.10
UYDU SEMPOZYUMU- Olgularla Relaps/Refrakter Multipl Miyelom Tedavisi
serpil_vieira.jpg
Oturum Başkanı: Mehmet Turgut Konuşmacılar: -Asu Fergün Yılmaz
OTURUM 5 - HÜCRESEL TEDAVİ
Oturum Başkanları: Ahmet İfran - Filiz Vural
11.10-11.30
Mikrobiyom ve CAR T Hücreleri
Ayfer Gedük
11.30-11.50
Viral Enfeksiyon için Sitotoksik T Lenfosit Tedavisi
Ayşe Uysal
11.50-12.10
NYESO Hedefli TCR'ler
Mehmet Sinan Dal
12.10-12.30
Kullanıma Hazır CAR T Tedavileri
Cem Kis
12.30-12.50
Tartışma Oturumu: Şehmus Ertop
12.50-13.50ÖĞLE YEMEĞİ
13.50-14.20
UYDU SEMPOZYUMU-Relaps Refrakter KLL’de BCL-2 İnhibitörlerinin Yeri
AbbVie_logo.png

Oturum Başkanı : Birol Güvenç Konuşmacı : Pelin Aytan

OTURUM 6 - AML

Oturum Başkanları: Ali Ünal - Hakan Göker

14.20-14.40
FLT3 Mutasyonlu AML: Tedaviye Doğru
Esra Terzi Demirsoy
14.40-15.00
AML'de Antikor Bazlı Tedavi: İmmünotoksinler ve Bi-spesifikler
Ümit Yavuz Malkan
15.00-15.20
NPM1 Mutasyonlu AML: Tezgahtan Başucuna
Itır Şirinoğlu Demiriz
15.20-15.40
TP53 Mutasyonlu AML: Yeni Ufuklar
Onur Hakkı Kırkızlar
15.40-16.00
Tartışma Oturumu: Anıl Tombak
16.00-16.30
KAHVE ARASI
OTURUM 7 - MPN
Oturum Başkanları: Mustafa Çetiner - Seçkin Çağırgan

16.30-16.50
Polisitemi Vera: Tedaviyi Yeniden Düşünmenin Zamanı Geldi mi?
Ant Uzay
16.50-17.10
MPN'nin Hızlandırılmış Aşaması: Nedir ve Bu Konuda Ne Yapılmalıdır?
Ali İhsan Gemici
17.10-17.30 Miyelofibroz için Potansiyel Yeni Terapötik Yaklaşımlar Güven Yılmaz
17.30-17.50 2021'de Sistemik Mastositoz için Basit Kılavuz Demet Çekdemir
17.50-18.10
Tartışma Oturumu: Ferit Avcu
18.10-18.40
UYDU SEMPOZYUMU-KML (Kronik Miyeloid Lösemi ) hastalığının 2. Kuşak TKI ajanlarıyla ( Tirozin Kinaz İnhibitörü ) tedavi edilmesinde uzun dönemde karşılaşılan sonuçlarının paylaşımı
bms.jfif
Oturum başkanı:Birol Güvenç – Şehmus Ertop Konuşmacı:Onur Hakkı Kırkızlar


10 EKİM 2021


08.00-08.50
VAKA SUNUMLARI OTURUMLARI 2
Ömür Gökmen Sevindik 
08.00-08.10
HEMOFİLİ A’DA ABORTUS YÖNETİMİ
Fadime Ersoy Dursun
08.10-08.20
BILATERAL ORBITAL KLOROMA VE KOAGULOPATI ILE BAŞVURAN AML-M4 OLGUSU
Mediha Akcan
08.20-08.30
TEK MERKEZ, İKİ FARKLI BETA TALASEMİLİ ÇOCUK HASTA GRUBUNDA BETA TALASEMİ MUTASYONLARININ ÇEŞİTLİLİĞİ
Ayşe Özkan
08.30-08.40
MALİGN HİPERKALSEMİ İLE TANI ALAN B-ALL HASTASI, OLGU SUNUMU
Ferda Can
08.40-09.00
KAHVE ARASI
OTURUM 8 - KML
Oturum Başkanları: Gülsüm Özet - Cengiz Ceylan
09.00-09.20
KML'de Son Güncellemeler
Abdullah Karakuş
09.20-09.40
TFR'de Güncelleme
Asu Fergün Yılmaz
09.40-10.00
TKI Direncini Yönetme: Yeni Seçenekler 
Handan Çipil
10.00-10.20
KML ve Hamilelik
Gül İlhan
10.20-10.40
Tartışma Oturumu: Hilmi Doğu
10.40-11.00
KAHVE ARASI

OTURUM 9 - KLL

Oturum Başkanları: Fatih Demirkan - İlhami Kiki
11.00-11.20 KLL'de İmmünodisfonksiyonun Moleküler ve Mikroçevresel Temeli
Fadime Ersoy Dursun
11.20-11.40 KLL Hastalarında Spektrum/Enfeksiyonların Yönetimi
Mustafa Duran
11.40-12.00 Richter Sendromunun Tedavisine Yaklaşımlar
Pelin Aytan
12.00-12.20 Yeni Hedeflenebilir Yollar
Tuba Hacıbekiroğlu
12.20-12.40 Tartışma Oturumu: Oral Nevruz
12.40-13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
OTURUM 10 - LENFOMALAR
Oturum Başkanları: Mehmet Yılmaz 
13.30-13.50
Klasik Hodgkin Lenfoma Tedavisine Yeni Ajanların Entegre Edilmesi Vildan Gürsoy
13.50-14.10
T Hücreli Lenfomada İmmünoterapi Yaklaşımları
Salih Sertaç Durusoy
14.10-14.30
Indolent Lenfomada Yeni Tedaviler
Ahmet Kürşad Güneş
14.30-14.50
Agresif B-Hücreli Lenfomada Yeni Ajanların Yeni Dalgası
Birsen Sahip
14.50-15.10
Yeni Tanı Mantle Hücreli Lenfomada Tedavinin Planlanması
Funda Pepedil Tanrıkulu
15.10-15.30
Tartışma Oturumu - Güven Çetin
OTURUM 11 – AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanı : Şehmus Ertop 
15.30–15.45
Akılcı İlaç Kullanımı
Müzeyyen Aslaner
15.45
KAPANIŞ