Hematoloji Uzmanlık Derneği 16. Ulusal Kongresi
18-20 Kasım 2022
00 days
00 hrs
00 mins
00 sec
header.jpg


Değerli Meslektaşlarımız,

2020 yılına kadar Çukurova Hematoloji Günleri adı altında düzenlenen toplantımız için katılım talebinin tüm Türkiye’ye yayılmasından dolayı Çukurova bölgesi dışına çıkmış olup isim güncellemesine gidilmiştir. 2021 yılı itibari ile “Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi” olarak karşınıza çıkmaktan son derece mutlu olduğumuzu bildirmek isteriz.

18 – 20 Kasım tarihlerinde Mersin HiltonSA’da  gerçekleştirilecek olanHematoloji Uzmanlık Derneği 16.Ulusal Kongresi, formatı gereği konuşmacı olarak genç meslektaşlarımızın ön planda olacakları şekilde konu anlatımları ve olgu sunumları üzerine oturtulmuştur. Değerli hocalarımız da onlara kendi tecrübeleri ve olgunlukları ile yol göstermektedir. Bu sayede geleceğin konuşmacılarını yetiştirmek gibi bir misyon edinmenin yanında, mesleğe yeni adım atmış genç arkadaşlarımıza da mezuniyet sonrası eğitimleri için bir kaynak yaratacak olmanın da sevincini yaşamaktayız.

Toplantının bir diğer öne çıkan yönü de ülkemizdeki hekimlerimizin değişik tedaviler hakkında bilgi alışverişi yaparak tedavilerini karşılaştırma şansına sahip olmalarıdır.

Saygılarımızla,

Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu

birol-guvenc.jpg
Dr. Birol GÜVENÇ
Eş Başkan

serdar-bedii-omay.png
Dr. Serdar Bedii OMAY
Eş Başkan

sehmus-ertop.png
Dr. Şehmus ERTOP
Genel Sekreter