Hematoloji Uzmanlık Derneği 16. Ulusal Kongresi
18-20 Kasım 2022
00 days
00 hrs
00 mins
00 sec


pdf-icon.pn

HUD 16. ULUSAL KONGRESİ
BİLİMSEL PROGRAMSAAT 18 KASIM 2022
14.50 - 15.00 AÇILIŞ: Birol Güvenç & Serdar Bedii Omay
  OTURUM 1 - ALL  
  Oturum Başkanları:  Serdar Bedii Omay  Konuşmacılar
15.00 - 15.20 Ph-Like ALL'ye Yaklaşım Sinan Mersin
15.20 - 15.40 Ph-Pozitif ALL'ye Yaklaşım Atakan Turgutkaya
15.40- 16.00 T-Cell ALL'ye Yaklaşım Filiz Yavaşoğlu 
16.00 - 16.10 Soru & Cevap
16.10 - 16.40 KAHVE ARASI
  OTURUM 2 - MDS  
  Oturum Başkanları: Mehmet Yılmaz  Konuşmacılar
16.40 - 17.00 MDS'in Moleküler Sınıflandırılması Ali Tekbaş
17.00 - 17.20 MDS'de Hedeflenmiş Yaklaşımlar Gül İlhan
17.20- 17.40 MDS'de Nakil Nur Soyer
17.40-17.50 Soru & Cevap
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 -  Oturum Başkanı:  Demet Çekdemir
17.50 - 18.00 Psödo-Trombotik Mikroanjiyopati ile Gelen B 12 Vitamin Eksikliği: Olgu Sunumu Müzeyyen Aslaner Ak
18.00 - 18.10 Lenalidomid, Eltrombopag ve Romiplastim Sonrası Akut Myeloid Lösemi Gelişen Multiple Miyelom Olgusu: Olgu Sunumu Aslı Sönmez
18.10 - 18.20 İbrutinib İlişkili Mukozit: Olgu Sunumu Zeynep Tugba Güven
18.20 - 18.30 Multiple Myelomlu Hastalarda Kemik İliği Fibrozu , R-MCI Ve R-ISS Skorlarının Değerlendirilmesi Ve Karşılaştırılması Derviş Murat Akkurd
18.30 - 18.40 Tüylü Hücreli Lösemi Hastalarımızın Analizi Murat Kaçmaz
  OTURUM 3 - AKILCI İLAÇ KULLANIMI
18.40 - 19.00 Oturum Başkanları:  Şehmus Ertop Konuşmacı
  Akılcı İlaç Kullanımı Müzeyyen Aslaner Ak
SAAT

19 KASIM 2022
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 -  Oturum Başkanı:  Gül İlhan 
08.30 - 08.40 Gebelikte Tanı Konulan Aml Hastasının Yönetimi Meryem Şener
08.40 - 08.50 Akut Pro-Myelosıtık Lösemı Olgusunda Nadır Görülen T(15;22;17)(Q22;Q11.2;Q21) Damla Çağla Patır
08.50 - 09.00 Soğuk Agglutinin Hastalığı İle Presente Olan Leptospiroz Olgusu Mehmet Çelik
09.00 - 09.10 Hodgkin Lenfomada İlk Sıra Tedavide Brentuksimab Vedotin Artı AVD Tedavisi: Olgu Sunumu İbrahim Halil Açar
  OTURUM 4 - KML
  Oturum Başkanları: Gökhan Pektaş Konuşmacılar
09.10 - 09.30 KML Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Handan Çipil
09.30 - 09.50 KML'de TKI Tedavisi Derviş Murat Akkurd 
09.50 - 10.10 KML'de ddPCR'nin Günümüzdeki Rolü Osman Şahin 
10.10 - 10.20 Soru & Cevap
10.20 -  10.50 KAHVE ARASI
  OTURUM 5 - MİYELOPROLİFERATİF BOZUKLUKLAR
  Oturum Başkanları: Birol Güvenç Konuşmacılar
10.50 - 11.10 Polisitemi Vera: Tedaviyi Yeniden Düşünmenin Zamanı Geldi mi? Ünal Ataş
11.10 - 11.30 Myelofibrosis İçin Gelişmekte Olan Yeni Tedavi Yöntemleri Emine Eylem Genç 
11.30 - 11.50 Esansiyel Trombositoz: Tanı ve Tedavi Fatma Akbaş
11.50 - 12.00 Soru & Cevap
12.00 - 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  OTURUM 6 - MULTIPLE MYELOMA  
  Oturum Başkanları:  Şebnem İzmir Güner Konuşmacılar
13.00 - 13.20 MM'de MRD Değerlendirmesi - Uygulamalı mıyız? Ne zaman ? Neden ? Duygu Nurdan Avcı 
13.20 - 13.40 MM'de CAR T-Hücresi - Ne zaman kullanılmalı ? Bu hususta nereye gidiyoruz ? Didar Yanardağ Açık
13.40 - 14.00 Smoldering Miyeloma: Güncel Yaklaşım Yavuz Katırcılar 
14.00 - 14.10 Soru & Cevap
14.10 - 14.40
Revlimid ve Imnovid'siz Multipl Miyelom tedavisi olur mu?
Moderatör:Anıl Tombak
Konuşmacı:Mahmut Bakırkoyuncu
Konu: Multipl Miyelom tedavisinde Revlimid kullanımı
Konuşmacı:Gül ilhan 
Konu: Imnovid'in relaps refrakter multipl miyelomda yeri
  OTURUM 7 - KLL  
  Oturum Başkanları: Hasan Kaya Konuşmacılar
14.40 - 15.00 KLL'de B Hücre Stereotiplerinin Klinik Önemi Abdi İbrahim Halil Sönmez
15.00 - 15.20 KLL Tedavisinde Hedefe Yönelik Yeni Moleküller Pelin Aytan 
15.20 - 15.40 KLL'de Destekleyici Tedaviler Mustafa Duran
15.40 - 15.50 Soru & Cevap
15.50 - 16.20 KAHVE ARASI
  OTURUM 8 - HEMOFİLİ  
  Oturum Başkanları: Orhan Ayyıldız Konuşmacılar
16.20 - 16.40 Hemofilife İnhibitör ve İnhibitörlü Hasta Yönetimi Lütfiye Seçil Balyen
16.40 - 17.00 Hemofili Tedavisinde Yeni Faktor ve Faktor Dışı İlaçlar Aydan Akdeniz
17.00 - 17.20 Hemofilide Gen Tedavisi  Bilal Aygün
17.20 - 17.30 Soru & Cevap
  OTURUM 9 - AML  
  Oturum Başkanları:  Anıl Tombak Konuşmacılar
17.30 - 17.50 Uygun olmayan / Yaşlı AML hastalarının yoğun olmayan tedavisi Zekeriya Aksöz 
17.50 - 18.10 AML için Sadece Oral Tedavi, Gelecekte Mümkün Olabilir Mi ? Mehmet Çelik
18.10 - 18.30  AML Hücre Tedavisinde Gelecekte Beklenenler Neslihan Mandacı Şanlı
18.30 - 18.40 Soru & Cevap  
SAAT

20 KASIM 2022
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 - Oturum Başkanı:  Nur Hilal Büyükkurt
08.30 - 08.40 Nüks Hodgkin Lenfoma Tanılı Hastada Brentixumab Vedotin+AVD Sonrası Gelişen Akut Miyokardiyal İnfarktüs:Olgu Sunumu Gülşah Akyol
08.40 - 08.50 Refrakter Lenfoplazmosıtik Lenfoma Olgusu: Olgu Sunumu Abdi İbrahim Halil Sönmez
08.50 - 09.00 İmatinib İle 20 Yıl: Olgu Sunumu Müzeyyen Aslaner Ak
09.00 - 09.10 Nadir Görülen Zor Tanı Konan Bir Hastalık: Erdheim-Chester Hastalığı Nur Soyer
  OTURUM 10 - HÜCRESEL TEDAVİLER
  Oturum Başkanları: Ahmet İfran Konuşmacılar
09.10 - 09.30 Mikrobiyom ve CAR T Hücreleri Hasan Göze
09.30 - 09.50 CAR T Hücre Tedavisinde Güncel Gelişmeler Cem Kis 
09.50 -  10.10 RRMM'de CAR T Hücre Tedavisi  Orhan Kemal Yücel
10.10 - 10.20 Soru & Cevap
10.20 -  10.50 KAHVE ARASI
  OTURUM 11 - KEMİL İLİĞİ NAKLİ
  Oturum Başkanları: -  Emin Kaya  Konuşmacılar
10.50 - 11.10 Transplantasyonun Geleceği: Önümüzdeki On Yılda Neler Beklenebilir? Mahmut Yeral 
11.10 - 11.30 GVHD Profilaksisi İçin ATG Nasıl Kullanılır? Ayşe Uysal 
11.30 - 11.50 OHA'de Allojenik Transplantasyonun Uzun Süreli Yan Etkileri  Mahmut Bakır Koyuncu 
11.50 - 12.00 Soru & Cevap
12.00- 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  OTURUM 12 - LENFOMA
  Oturum Başkanları: Demet Çekdemir Konuşmacılar
13.00 - 13.20 Hodgkin Lymphoma Tedavisinde İlk ve İkincil Faktörlerin Sıralanışı Sevgi Polat Bağcılar
13.20 - 13.40 NK / T-Cell Lenfoma Tedavisindeki Gelişmeler Salih Sertaç Durusoy
13.40 - 14.00 Mantle Cell Lenfoma'da Hedeflenmiş Tedavinin Rolü Funda Pepedil Tanrıkulu 
14.00 - 14.20 CAR T-Cell Tedavisi Sonrası, Agresif B-Cell Lenfoma Tedavisi İbrahim Halil Açar
14.20 - 14.40 CAR-T Cell Tedavisi Çağında, Foliküler Lenfoma için Nakilin Rolü Nedir ? Mehmet Ali Uçar 
14.40 - 14.50 Soru & Cevap
14.50 KAPANIŞ