Hematoloji Uzmanlık Derneği 16. Ulusal Kongresi
18-20 Kasım 2022
00 days
00 hrs
00 mins
00 sec

 

Kurullar

 

 

Düzenleme Kurulu:
 

 

Prof. Dr. Birol Güvenç (HUD Eş Başkanı)

Prof. Dr. Serdar Bedii Omay (HUD Eş Başkanı)

Prof. Dr. Şehmus Ertop (HUD Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Ali Ünal (HUD Yonetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Oktay Bilgir (HUD Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Orhan Ayyıldız (HUD Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık (HUD Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Şule Menzitoğlu Yıldız

Uz. Dr. Nazım Gözcü

Uz. Dr. Cem Kis

Uz. Dr. Hüseyin Derya Dinçyürek

Uz. Dr. Yaşa Gül Mutlu

Uz. Dr. İbrahim Halil Acar

Uz. Dr. Meryem Şener