Hematoloji Uzmanlık Derneği 17. Ulusal Kongresi
10-12 Kasım 2023
00 days
00 hrs
00 mins
00 sec


10 KASIM 2023

 

SAAT

 

 

 

14.50 - 15.00

AÇILIŞ: Birol Güvenç & Oral Nevruz & Hüseyin Saffet Beköz

 

OTURUM 1 - BENİGN HASTALIKLAR 1.BÖLÜM

 

Oturum Başkanları: Serdar Bedii Omay - Hakan Özdoğu

Konuşmacılar

15.00 - 15.20

Otoimmun Hemolitik Anemi Tanı ve Tedavisi

İbrahim Halil Açar

15.20 - 15.40

İdiyopatik Trombositopenik Purpura Tanı ve Tedavisi

Mesut Tığlıoğlu

15.40- 16.00

Aplastik Anemi Tanı ve Tedavisi

Barbaros Şahin Karagün

16.00 - 16.10

Soru & Cevap

 

16.10 - 16.40

KAHVE ARASI

16.40 - 17.10


Klinik Tecrübeler ve Gelecek Yönelimler Işığında Multipl Miyelom’un Yönetimi

Oturum Başkanı: Rıdvan Ali

Konuşmacı: Zafer Serenli Yeğen

 

OTURUM 2 - BENİGN HASTALIKLAR 2.BÖLÜM

 

Oturum Başkanları: Bülent Antmen - Vahap Okan

Konuşmacılar

17.10 - 17.30

Kronik Bir Sorun Olarak Orak Hücre Hastalığının Yönetimi

Hatice İlgen Şaşmaz

17.30 - 17.50

Sık Görülen Talasemiler ve Aşırı Demir Yükü Yönetimi

Sinan Mersin

17.50- 18.10

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Tanı ve Tedavisi

Mutlu Kasar

18.10-18.20

Soru & Cevap