Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

2020 yılına kadar Çukurova Hematoloji Günleri adı altında düzenlenen toplantımızın katılım talebinin tüm Türkiye’ye yayılmasından dolayı Çukuroava bölgesi dışına çıkmış olup isim güncellemesine gidilmiştir. Yeni ismi ile “Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi” olarak karşınıza çıkmaktan son derece mutlu olduğumuzu bildirmek isteriz.

Toplantı formatı konuşmacı olarak genç meslektaşlarımızın ön planda olacakları şekilde konu anlatımları ve olgu sunumları üzerine oturtulmuştur. Değerli hocalarımız da onlara kendi tecrübeleri ve olgunlukları ile yol göstermektedir. Bu sayede geleceğin konuşmacılarını yetiştirmek gibi bir misyon edinmenin yanında, mesleğe yeni adım atmış genç arkadaşlarımıza da mezuniyet sonrası eğitimleri için bir kaynak yaratacak olmanın da sevincini yaşamaktayız.

Toplantının bir diğer öne çıkan yönü de, ülkemizdeki hekimlerimizin değişik tedaviler hakkında bilgi alışverişi yaparak tedavilerini karşılaştırma şansına sahip olmalarıdır.

2020 yılında düzenlenen toplantımızın detaylarına Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2021 yılında düzenlenen toplantımızın detaylarına Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2022 yılında düzenlenen toplantımızın detaylarına Tıklayarak ulaşabilirsiniz

2023 yılında düzenlenen toplantımızın detaylarına Tıklayarak ulaşabilirsiniz

2024 yılında düzenlenen toplantımızın detaylarına Tıklayarak ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,

Hematoloji Uzmanlık Derneği Ulusal Kongresi Düzenleme Kurulu